PIKNIK RODZINNY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018

27 maja 2018 roku uczestniczyliśmy w Pikniku Rodzinnym Podmiotów Ekonomii Społecznej 2018. Na Promenadzie im. Czesława Niemena w Częstochowie swoje stoiska miały częstochowskie organizacje pożytku publicznego. W naszym namiocie nr 39 można było dowiedzieć się wszystkiego o naszej Fundacji, zasięgnąć porady, przetestować balanser równowagi czy wylosować cukierka z cytatem motywacyjnym. Słoneczna niedziela sprzyjała nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedstawicielami innych stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych. W międzyczasie na scenie trwały występy, pokazy i szereg innych atrakcji.