PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI - WAŻNE!

Wkrótce głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 2018. Chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zachęcić do głosowania na projekt ogólnomiejski nr 471: WSPARCIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ.

Szczegóły projektu:
Zadanie skierowane jest do osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową zamieszkałych w Częstochowie. Z uwagi na ich utrudniony dostęp do stacjonarnej rehabilitacji w gabinetach fizjoterapeutycznych i lekarskich, chcemy dotrzeć bezpośrednio do nich. Realizowane zadanie ma zapewnić indywidualną rehabilitację domową, która przyczyni się do usprawnienia funkcji ruchowych. Skuteczność pomocy w dużej mierze zależy od stanu psychicznego osoby z niepełnosprawnością, dlatego projekt przewiduje wsparcie psychologa. Działania te będą zmierzały do zwiększenia stopnia samodzielności, co pozytywnie wpłynie na jakość życia niepełnosprawnych. Do realizacji projektu zostaną zaangażowane osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie w rehabilitacji domowej osób niepełnosprawnych ruchowo: fizjoterapeuci, psycholog oraz lekarz rehabilitacji medycznej.

Każdy uczestnik programu skorzysta z 4-tygodniowej rehabilitacji z częstotliwością zajęć 3 x w tygodniu z fizjoterapeutą oraz z 2 spotkań z psychologiem. Cykl ten poprzedzi wizyta lekarza rehabilitacji w celu uwzględnienia wskazań i przeciwwskazań oraz zalecenia odpowiedniej formy leczenia dla każdego z uczestnika.

Projekt przewiduje ok. 1800 godzin wsparcia dla 120 częstochowian.