Fundacja "Walczę z SM" powstała 24 lipca 2012 roku. Jej Założycielem i Fundatorem jest Zbigniew Miśkiewicz, u którego w 2009 roku zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Od 23 października 2014 posiadamy statut OPP (organizacja pożytku publicznego). Mamy siedzibę w Częstochowie, jednak działania Fundacji mają zasięg ogólnokrajowy.

Naszymi podopiecznymi są osoby dorosłe z SM (sclerosis multiplex) i innymi chorobami o podłożu neurologicznym, zamieszkałe na terenie całej Polski. Na dzień 18.09.2017 pod naszą pieczą pozostaje 75 podopiecznych w wieku od 20 do 77 lat.

Stwardnienie rozsiane to choroba przewlekła, do tej pory też nieuleczalna. To demielinizacyjna choroba centralnego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Objawy SM mogą występować po klika naraz lub też pojedynczo. Nie można dokładnie stwierdzić, w jaki sposób choroba rozwinie się na przestrzeni lat. Obecnie stosowane, bardzo kosztowne leki, mogą tylko i wyłącznie doprowadzić do spowolnienia rozwoju choroby. Refundowane leki można otrzymywać tylko przez 5 lat, później trzeba organizować ich zakup we własnym zakresie. Na ten moment, najlepszym rozwiązaniem jest codzienna rehabilitacja, która kosztuje i jest mało dostępna dla chorych na stwardnienie rozsiane.

Celem Fundacji jest ich kompleksowe wsparcie: od doradztwa w zakresie leczenia i rehabilitacji, przez wsparcie materialne (zbiórki żywności) i finansowe (1%), po organizowanie życia społecznego. Kilka razy w roku odbywają się spotkania o charakterze integracyjnym. Raz w roku organizujemy koncert charytatywny ?Kolęda dobrych ludzi woli?, z którego zyski są przekazane na cele statutowe.

W tym roku otworzyliśmy przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudniamy osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Staramy się też o stworzenie w sąsiedztwie naszego biura gabinetów rehabilitacyjnych dla naszych podopiecznych i lokalnej społeczności.

Chcemy możliwie najbardziej ułatwić życie SM-owcom w każdej postaci choroby. Niezmiennie staramy się pozyskać fundusze na nowe działania, przecierać im szlaki i likwidować bariery.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Email: fundacja@walczezsm.pl
Telefon: +48 515 235 691, +48 518 054 965