Projekty planowane

  • pomoc psychologiczna dla osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich
  • rehabilitacja ciągła dla podopiecznych Fundacji w placówce
  • rehabilitacja domowa dla podopiecznych Fundacji
  • ogólnopolska konferencja nt. stwardnienia rozsianego