Chodźmy na kawę

"Chodźmy na kawę" to kolejny miejski happening...

"Chodźmy na kawę" to kolejny miejski happening, poprzez który Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oceniała bariery architektoniczne w mieście.

Tym razem uczestnicy akcji spotkali się w Urzędzie Miasta. Najpierw oznaczyli urzędową windę kartką z napisem "ODSTĄP WINDĘ BARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM", po czym wyruszyli na wspólny spacer, podczas którego sprawdzali poziom przystosowania miejskich kawiarni do potrzeb niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Miasta: Krzysztof Świerczyński oraz przewodniczący Zdzisław Wolski.

Akcja służyła zwróceniu uwagi mieszkańców miasta na bariery architektoniczne, uniemożliwiające niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po mieście. Częste sygnały, pochodzące od niepełnosprawnych częstochowian nadal wskazują na zmaganie się z istniejącymi wciąż barierami. Długofalowym celem akcji jest zachęcanie do ich likwidowania.

www.czestochowa.pl


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

POWRÓT DO GALERII