Projekty aktualne

Projekt w ramach Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” - "Aktywni ze stwardnieniem rozsianym"

DLA KOGO? Projekt skierowany jest do 60 beneficjentów będących podopiecznymi Fundacji "Walczę z SM" chorujących na stwardnienie rozsiane.

- 40 os w placówce

- 20 os w domu beneficjenta 

CEL: Wzmocnienie fizyczne, psychiczne i informacyjne beneficjentów chorujących na stwardnienie rozsiane
OPIS PROJEKTU: Projekt "Aktywni ze stwardnieniem rozsianym" zlecony do realizacji przez PFRON dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych będzie realizowany do marca 2021 roku w Częstochowie. Chcemy wzmocnić beneficjentów ostatecznych pod względem fizycznym i psychicznym, by mogli zwiększyć swoją aktywność życiową (sprawniejsze codzienne funkcjonowanie, ruch, pasje, życie towarzyskie, praca).  W ramach projektu otrzymają wsparcie:

- fizjoterapeuty ~ 20 godz. dla os.w placówce, 20 godz. dla beneficjentów domowych,
- psychologa ~ psychoterapia  indywidualna (ok 10 godz. na os.),
* wsparcie psychologa zajęcia grupowe dla beneficjentów w placówce,                             
- dietetyka ~ 3 godz. dla każdego beneficjenta,
- doradcy ~ 15h na osobę w placówce, 6h dla beneficjentów domowych

Program usprawnieniowy dla osób ze stwardnieniem rozsianym "Możesz sam"

DLA KOGO? Dla osób podopiecznych Fundacji ze stwardnieniem rozsianym
CEL: Usprawnienie funkcji ruchowych u osób z SM
OPIS PROJEKTU: Dzięki finansowaniu Fundacji PZU oraz grantowi Biogen, 30 podopiecznych Fundacji "Walczę z SM" może skorzystać z półrocznego programu usprawnieniowego. Na każdą osobę przewidziano 20 godzin rehabilitacji w dwóch cyklach (wrzesień-listopad 2018 i styczeń-marzec 2019). Fizjoterapeuta pracuje z pacjentem nad usprawnianiem funkcji ruchowych, dostosowując terapię do jego indywidualnych potrzeb. Wsparciem rehabilitacji jest innowacyjny program Neuroforma, dedykowany osobom zaburzeniami neurologicznymi.