POMOC POPRZEZ SERWIS PAY.COM


POMOC POPRZEZ SERWIS SIEPOMAGA


DAROWIZNY - WSPARCIE FINANSOWE LUB RZECZOWE

Osoby fizyczne mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości do 6% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę, na rzecz Fundacji "Walczę z SM", która posiada miano organizacji pożytku publicznego (OPP), (Art. 26 §1 pkt 9 i 10 ustawy o podatku od osób fizycznych).

Osoby prawne (tj. spółki prawa handlowego, jak: spółka akcyjna lub spółka z o .o.) mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości 10% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę (Art. 18 §1 pkt 1 ustawy o podatku od osób prawnych).

Wpłaty na Subkonto w ramach Programu Gromadzenia środków na leczenie i rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane, prosimy dokonywać na rachunek:

75 1140 2017 0000 4602 1293 8807 

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której ofiarowują Państwo swoją darowiznę oraz cel szczegółowy: rehabilitacja lub leczenie. Jeżeli darowizna nie będzie zawierała wszystkich wskazań. Właścicielem darowizny staje się Fundacja wykorzystująca darowiznę zgodnie z celami statutowymi.


JEDEN PROCENT

Nasza Fundacja "Walczę z SM" posiada status OPP, w związku z tym każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane (SM).

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJOM?

  1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  3. Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającą z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  4. Emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO?

  1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%
  2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

W przypadku Fundacji "Walczę z SM" jest to numer 0000427527

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP,  nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W przypadku przekazania kwoty dla uczestnika Programu Gromadzenia środków na leczenie i rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane należy wpisać imię i nazwisko osoby, na rzecz której chcemy przekazać wsparcie.

WAŻNE!!!

Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska w mianowniku, nie stosowanie zdrobnień i nie dodawanie w tej rubryce żadnych innych informacji. Ułatwi to sortowanie informacji i przyspieszy przekazywanie środków na subkonta.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. Wyrażenie zgody na podanie swoich danych osobowych będzie dla nas bardzo ważne, gdyż w sytuacji ewentualnych niejasności pozwoli nam zweryfikować wpłaty i rozdysponować odpowiednio środki.

Urząd Skarbowy przekaże 1% podatku należnego na konto wybranej organizacji. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci należny podatek w pełnej wysokości. Musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (Art. 45 ustawy o PDOF).

Urzędy Skarbowe na przekazanie Organizacjom Pożytku Publicznego zebranych kwot mają czas do końca lipca roku podatkowego, w którym są składane zeznania podatkowe. Po tym okresie przekazują informacje uzupełniające (dotyczące celu szczegółowego wpłat, czyli danych osób posiadających subkonta i wysokości 1% podatku dla nich zadeklarowanego), na podstawie których dokonuje się księgowania poszczególnych kwot na konkretnych subkontach.

Informacje uzupełniające napływają do Fundacji "Walczę z SM" dopiero na przełomie październik/listopad i na ich podstawie rozpoczyna się księgowanie poszczególnych kwot.

Środki pochodzące z 1% podatku należnego są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na konto zbiorcze Programu Gromadzenia środków na leczenie i rehabilitacje osób chorych na stwardnienie rozsiane, księgowanie na subkontach odbywa się na podstawie informacji uzupełniających, dostarczanych przez Urzędy Skarbowe.

Poniżej znajdują się wzory, według których można wypełnić deklarację PIT.

PIT-36

PIT-37


PITAX - ROZLICZENIE PIT ONLINE

Przekaż 1% naszej organizacji