Projekty planowane

  1. Pomoc psychologiczna dla osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich
  2. Rehabilitacja ciągła dla podopiecznych Fundacji w placówce
  3. Rehabilitacja domowa dla podopiecznych Fundacji
  4. Ogólnopolska konferencja nt. stwardnienia rozsianego